Om Föreningen

Rågsveds Fastighetsägare har till ändamål att underlätta samarbete mellan fastighetsägare och andra aktörer i Rågsved. Syftet är att stimulera en positiv utveckling av Rågsved samt gynna en långsiktig god förvaltning av fastighetsbeståndet. Många av de utmaningar som finns kan bara mötas med ett samarbete över fastighetsgränser och mellan andra aktörer i stadsdelen.

Föreningen bildades 2012. Medlemmar är Familjebostäder, Ikano Bostad, Rågsveds Fastigheter, Vivere Fastigheter, Einar Mattsson Fastigheter, Stockholmshem, Micasa, Stockholm Parkering, Sisab samt Svenska Bostäder.

Alla fastighetsägare i Rågsved, såväl bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och lokalfastighetsägare, är välkomna som medlemmar.

VD i Rågsveds Fastighetsägare

Ulf Malm tillträdde som vd i januari 2014. Ulf Malm är jurist och har sedan 90-talet arbetat med bland annat kartläggningar av brottslighet och upplevd otrygghet i bostadsområden. Han har tidighare haft uppdrag för flera bostadsföretag, kommuner, stadsdelsförvaltningar och branschorganisationer. Sedan årsskiftet är Ulf Malm vd för både Fastighetsägare i Järva och Rågsved Fastighetsägare.

- Jag har arbetat med trygghetsskapande arbete i bostadsområden i mer än 15 år och vet att fastighetsägare gemensamt kan göra oerhört mycket för att stärka ett områdes utveckling. Samarbete över fastighetsgränserna är något som alla boende och verksamma i Rågsved tjänar på, säger Ulf Malm.

Rågsveds Fastighetsägare bildades 2012 och Charlotte Axelsson som tidigare var vd har gått vidare till andra uppdrag.

- Ulf Malm har med sig gedigen bakgrund från fastighetsägarsamarbeten runt om i landet. Att han nu leder fastighetsägarsammanslutningar i såväl Rågsved som på Järva är värdefullt och ger möjlighet till erfarenhetsutbyte, säger Magdalena Bosson som är ordförande för Rågsved Fastighetsägare .

 

Menu