220510_ragsved_227-2

 

Rågsveds Fastighetsägare bjuder in till trygghetsdag, varmt välkomna!

trygghetsdagen_affisch 

Rågsveds Fastighetsägare

Rågsveds Fastighetsägare jobbar tillsammans för en positiv utveckling av Rågsved och för att gynna en långsiktig förvaltning av områdets fastighetsbestånd.

Rågsveds Fastighetsägarförening bildades 2012 för att möta upp synpunkter från stadens boendedialoger i Rågsved där de boende upplevde stadsdelen som otrygg och nedskräpad.

Många av de utmaningar som finns i ett område kan bara mötas med ett samarbete över fastighetsgränser och mellan andra aktörer i stadsdelen.

Medlemmar i Rågsveds Fastighetsägare är idag Svenska Bostäder, StockholmshemMicasa, Ikano, Einar MattssonSisab, Stockholm parkering och Familjebostäder. Ordförandeposten och samordningsrollen innehas av Familjebostäders vd.

Alla fastighetsägare i Rågsved, såväl bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och lokalfastighetsägare, är välkomna som medlemmar.

 

Fokus på trygghet

Föreningen fokuserar på trygghet och erbjuder trygghetsbesiktningar av medlemmarnas fastigheter och bistår med sakkunskap vid genomförandet av de åtgärder som kan bli aktuella. Föreningen arbetar för att stimulera åtgärder i centrum både på kort och långsikt. Föreningen samordnar sponsring avseende lokala föreningar, genomför gårdstävlingen Rågsveds Gröna Gårdar samt bjuder in till seminarium. Fastighetsägare erbjuds också möjlighet att anlita renhållningsvärdar för daglig tillsyn av återvinningsrum.

 

Menu